Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 255/17 - wyrok Sąd Rejonowy w Elblągu z 2017-06-05

Sygn. akt II K 255/17

WYROK ŁĄCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 05 czerwca 2017 roku

Sąd Rejonowy w Elblągu w II Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący: SSR Patrycja Wojewódka

Protokolant: st. sekr. sąd. Anna Kazaniecka

przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Elblągu D. J.

po rozpoznaniu w dniu 05 czerwca 2017 roku

sprawy:

M. G. s. S. i I., z d. R.

ur. (...) w E.,

skazanego prawomocnymi wyrokami:

I.  Sądu Rejonowego w Elblągu z dnia 19 sierpnia 2014 roku w sprawie (...)na karę łączną 2 lat pozbawienia wolności;

II.  Sądu Rejonowego w Elblągu z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie (...)na karę 1 roku pozbawienia wolności;

III.  Sądu Rejonowego w Elblągu z dnia 03 grudnia 2014 roku w sprawie (...)na kare łączną 12 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cel społeczny w wymiarze 30 godzin miesięcznie, postanowieniem z dnia 29 grudnia 2015r. zarządzono wykonanie 180 dni zastępczej kary pozbawienia wolności;

IV.  Sądu Rejonowego w Elblągu z dnia 22 października 2015 roku w sprawie (...)za wykroczenie kwalifikowane z art. 119 § 1 kw na karę 30 dni aresztu;

V.  wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w Elblągu z dnia 07 października 2016 roku w sprawie (...)w punkcie I połączono kary orzeczone wyrokami w sprawach Sądu Rejonowego w Elblągu o sygn. akt (...) (...)i II (...)i wymierzono mu karę łączną 2 lat i 10 miesięcy pozbawienia wolności. Na poczet kary zaliczono skazanemu okres odbywania kary w sprawie II K (...)od dnia 29 grudnia 2015 roku do dnia 30 grudnia 2015 roku oraz od dnia 31 sierpnia 2016 roku do dnia 07 października 2016 roku. Orzeczoną karę skazany odbywa od 06.11.2016 r.;

VI.  wyrokiem Sądu Rejonowego w Elblągu z dnia 23 maja 2016 roku w sprawie (...), którym skazano go za ciąg przestępstw z art. 278 § 1 kk na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności, za przestępstwo z art. 288 § 1 kk w zw. z art. 12 kk na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności, orzeczono karę łączną 10 miesięcy pozbawienia wolności;

VII.  wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w Elblągu z dnia 09 lutego 2017 r. w sprawie (...), w pkt I połączono karę łączną pozbawienia wolności orzeczoną wyrokiem łącznym w sprawie (...)i karę łączną pozbawienia wolności orzeczoną wyrokiem Sądu Rejonowego w Elblągu w sprawie (...)i wymierzono karę łączną 3 lat pozbawienia wolności;

VIII.  wyrokiem Sądu Rejonowego w Elblągu z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie(...)za ciąg przestępstw z art. 279 § 1 kk popełniony w okresie od 08 do 12 kwietnia 2016 r., od 01 do 08 maja 2016 r., z 05 na 06 sierpnia 2016 r. na karę 1 roku pozbawienia wolności, za czyn z art. 278 § 1 kk popełniony w okresie od 01 do 19 lipca 2016 r. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności, za ciąg przestępstw z art. 288 § 1 kk popełniony w okresie od 02 do 04 kwietnia 2016 r., od 24 do 26 czerwca 2016 r., od 15 do 18 lipca 2016 r. od 20 do 22 sierpnia 2016 r. na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności, orzeczono karę łączną 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności

przy zastosowaniu art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015.396),

o wydanie wyroku łącznego

I.  na mocy art. 569 § 1 kpk w zw. z art. 85 § 1 i 2 kk w zw. z art. 86 § 1 i § 4 kk łączy karę łączną 3 /trzech/ lat pozbawienia wolności orzeczoną wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w Elblągu z dnia 09 lutego 2017 roku w sprawie (...)oraz karę łączną 1 /jednego/ roku i 6 /sześciu/ miesięcy pozbawienia wolności orzeczoną wyrokiem Sądu Rejonowego w Elblągu z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie (...)i wymierza skazanemu karę łączną 4 /czterech/ lat pozbawienia wolności;

II.  pozostałe rozstrzygnięcia zawarte w wyrokach jednostkowych podlegają odrębnemu wykonaniu;

III.  na mocy art. 572 kpk umarza postępowanie o wydanie wyroku łącznego obejmującego wyrok Sądu Rejonowego w Elblągu z dnia 22 października 2015 roku w sprawie (...);

IV.  na podstawie art. 577 kpk na poczet orzeczonej w pkt I kary łącznej pozbawienia wolności zalicza okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie (...)od 29.12.2015 r. godz. 13:10 do dnia 30.12.2015 r. godz. 14:05 oraz od dnia 31.08.2016 r. do 07.10.2016 r.,

V.  na podstawie art. 626 § 1 kpk w zw. z art. 624 § 1 kpk zwalnia skazanego od ponoszenia kosztów sądowych związanych z wydaniem wyroku łącznego.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Katarzyna Zajdel
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Elblągu
Osoba, która wytworzyła informację:  Patrycja Wojewódka
Data wytworzenia informacji: