Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
89

V GC 58/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Elblągu

Data orzeczenia: 2016-03-21

Data publikacji: 2016-06-08

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt V GC 58/16 upr WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 marca 2016 roku Sąd Rejonowy w Elblągu V Wydział Gospodarczy w składzie następującym: Przewodniczący- SSR Marlena Brzozowska Protokolant- stażysta J. T. po rozpoznaniu w dniu 21 marca 2016 roku w Elblągu na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółki Akcyjnej w G. przeciwko Fabryka (...) Spółce Akcyjnej w W. o zapłatę I zasądza od pozwanej Fabryki (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz powoda (...) Spółki Akcyjnej w G.
Czytaj więcej»

V GC 87/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Elblągu

Data orzeczenia: 2015-11-09

Data publikacji: 2016-01-05

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt V GC 87/15 upr WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 listopada 2015 roku Sąd Rejonowy w Elblągu V Wydział Gospodarczy w składzie następującym: Przewodniczący- SSR Marlena Brzozowska Protokolant- stażysta J. T. po rozpoznaniu w dniu 9 listopada 2015 roku w Elblągu na rozprawie sprawy z powództwa Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty we W. przeciwko B. N. o zapłatę I uchyla wyrok zaoczny z dnia 13 marca 2015 r. co do punktu I, III i IV oraz u
Czytaj więcej»

V GC 146/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Elblągu

Data orzeczenia: 2016-03-23

Data publikacji: 2016-11-21

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt V GC 146/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 marca 2016 roku Sąd Rejonowy w Elblągu V Wydział Gospodarczy w składzie następującym: Przewodniczący- SSR Jarosław Zawrot Protokolant- st.sekr.sądowy Joanna Górska po rozpoznaniu w dniu 16 marca 2016 roku w Elblągu na rozprawie sprawy z powództwa J. R. przeciwko (...) spółce akcyjnej w W. o zapłatę I zasądza od pozwanej na rzecz powódki kwotę 44.946,89 zł (czterdzieści cztery tysiące dziewięćset czterdzieści sześć złotych os
Czytaj więcej»

V GC 244/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Elblągu

Data orzeczenia: 2016-08-09

Data publikacji: 2016-11-21

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt V GC 244/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 sierpnia 2016 roku Sąd Rejonowy w Elblągu V Wydział Gospodarczy w składzie następującym: Przewodniczący- SSR Marlena Brzozowska Protokolant- stażysta Jolanta Rozmarynowska po rozpoznaniu w dniu 9 sierpnia 2016 roku w Elblągu na rozprawie sprawy z powództwa B. Z. przeciwko easy (...) Niestandaryzowany S. Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w W. o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności I pozbawia wykonalności tytuł wykonawczy-
Czytaj więcej»

V GC 301/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Elblągu

Data orzeczenia: 2015-12-30

Data publikacji: 2016-11-21

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Niewątpliwie trafny jest pogląd prawny, wyrażający ogólną tezę o konieczności naprawienia szkody przez wypłatę odpowiedniej sumy pieniężnej, która powstaje z chwilą wyrządzenia szkody, przy czym obowiązek ten nie jest uzależniony od tego, czy poszkodowany dokonał naprawy i czy w ogóle zamierza ją naprawić. Tak rozumiany obowiązek nie ma (...)
Sygn. akt V GC 301/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 grudnia 2015 roku Sąd Rejonowy w Elblągu V Wydział Gospodarczy w składzie następującym: Przewodniczący- SSR Jarosław Zawrot Protokolant- st. sekr. sąd. Joanna Górska po rozpoznaniu w dniu 30 grudnia 2015 roku na rozprawie sprawy z powództwa M. K. przeciwko Towarzystwu (...) w W. o zapłatę I oddala powództwo co do kwoty 10.041,45 zł (dziesięć tysięcy czterdzieści jeden złotych czterdzieści pięć groszy); II umarza postępowanie
Czytaj więcej»

V GC 358/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Elblągu

Data orzeczenia: 2015-10-30

Data publikacji: 2016-01-05

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt V GC 358/15 upr WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 października 2015 roku Sąd Rejonowy w Elblągu V Wydział Gospodarczy w składzie następującym: Przewodniczący- SSR Marlena Brzozowska Protokolant- stażysta J. T. po rozpoznaniu w dniu 30 października 2015 roku w Elblągu na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. przeciwko J. S. o zapłatę I oddala powództwo; II zasadza od powoda (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. na rz
Czytaj więcej»

V GC 609/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Elblągu

Data orzeczenia: 2015-09-16

Data publikacji: 2015-12-03

trafność 100%

Sygn. akt V GC 609/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 września 2015 roku Sąd Rejonowy w Elblągu V Wydział Gospodarczy w składzie następującym: Przewodniczący- SSR Małgorzata Uszacka Protokolant- sekr. sąd. A. W. po rozpoznaniu w dniu 16 września 2015 roku na rozprawie sprawy z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w E. przeciwko K. S. o zapłatę I oddala powództwo; II zasądza od powódki (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w E. na rzecz pozwanej K. S.
Czytaj więcej»

V GC 798/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Elblągu

Data orzeczenia: 2015-10-30

Data publikacji: 2016-02-02

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt V GC 798/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 października 2015 roku Sąd Rejonowy w Elblągu V Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący SSR Marlena Brzozowska Protokolant stażysta Jolanta Tuzimek po rozpoznaniu w dniu 19 października 2015r. w Elblągu na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółki Akcyjnej w E. przeciwko Z. G. (1) o zapłatę I zasądza od pozwanego Z. G. (2) na rzecz powoda (...) Spółki Akcyjnej w E. kwotę 6.820,00 zł (słownie: sześć tysięcy osiemset dw
Czytaj więcej»

V GC 987/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Elblągu

Data orzeczenia: 2016-03-07

Data publikacji: 2016-05-10

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt V GC 987/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 marca 2016 roku Sąd Rejonowy w Elblągu V Wydział Gospodarczy w składzie następującym: Przewodniczący- SSR Marlena Brzozowska Protokolant- stażysta J. T. po rozpoznaniu w dniu 7 marca 2016 roku w Elblągu na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółki Akcyjnej we W. przeciwko P. S. o zapłatę oddala powództwo UZASADNIENIE Powódka (...) Spółka Akcyjna we W. domagała się wydania nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawc
Czytaj więcej»

V GC 1047/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Elblągu

Data orzeczenia: 2016-01-11

Data publikacji: 2016-04-04

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt V GC 1047/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 stycznia 2016 roku Sąd Rejonowy w Elblągu V Wydział Gospodarczy w składzie następującym: Przewodniczący- SSR Marlena Brzozowska Protokolant- stażysta J. T. po rozpoznaniu w dniu 11 stycznia 2016 roku w Elblągu na rozprawie sprawy z powództwa (...) Ltd Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w K. przeciwko (...) GRUPA Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w S. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) GRUPA Spółki z ograniczo
Czytaj więcej»