Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
103

II K 540/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Elblągu

Data orzeczenia: 2017-05-31

Data publikacji: 2017-06-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt II K 540/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 maja 2017 roku Sąd Rejonowy w Elblągu w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR Patrycja Wojewódka Protokolant: sekr. sąd. Anna Kazaniecka przy udziale aplikanta Prokuratury Rejonowej w Elblągu – M. A. po rozpoznaniu w dniach 07.10.2016 r., 07.11.2016 r., 14.12.2016 r., 30.01.2017 r., 27.02.2017 r., 03.04.2017 r., 17.05.2017 r.. sprawy: 1 P. K. s. J. i E. z d. K. ur. (...) w D. 2 G. K. (1) s. P. i J. z d. S. ur. (
Czytaj więcej»

II K 540/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Elblągu

Data orzeczenia: 2017-06-19

Data publikacji: 2017-06-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt II K 540/16 I.U Z A S A D N I E N I E Na podstawie art. 423 § 1a k.p.k. zakres uzasadnienia, zgodnie z treścią wniosku złożonego przez Prokuraturę Rejonową w Elblągu, ograniczony został do rozstrzygnięcia o karze. P. K. , G. K. , W. K. (1) oraz B. W. oskarżeni zostali o to, że: 1 w dniu 22 marca 2016 roku w E. na terenie stacji paliw S. przy ul. (...) . D. 132 działając wspólnie i w porozumieniu dokonali pobicia B. R. w ten sposób, że poprzez zadawanie uderzeń drewnianymi pałkami, pięś
Czytaj więcej»

II K 255/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Elblągu

Data orzeczenia: 2017-06-05

Data publikacji: 2017-07-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt II K 255/17 WYROK ŁĄCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 05 czerwca 2017 roku Sąd Rejonowy w Elblągu w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR Patrycja Wojewódka Protokolant: st. sekr. sąd. Anna Kazaniecka przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Elblągu D. J. po rozpoznaniu w dniu 05 czerwca 2017 roku sprawy: M. G. s. S. i I. , z d. R. ur. (...) w E. , skazanego prawomocnymi wyrokami: I Sądu Rejonowego w Elblągu z dnia 19 sierpnia 2014 roku w sprawie (...)
Czytaj więcej»

III RC 767/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Elblągu

Data orzeczenia: 2017-06-02

Data publikacji: 2017-06-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Zasądza od pozwanego na rzecz powódki kwoty tytułem przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny
Sygn. akt III RC 767/16 WYROK CZĘŚCIOWY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 02 czerwca 2017 roku Sąd Rejonowy w Elblągu w III Wydziale Rodzinnym i Nieletnich w następującym składzie : Przewodniczący : SSR Anna Nowosielska Protokolant : sekr. sąd. Małgorzata Baur po rozpoznaniu w dniu 19 maja 2017 roku w Elblągu , na rozprawie sprawy z powództwa K. P. (1) przeciwko J. P. o zaspokojenie potrzeb rodziny I . zasądza od pozwanego J. P. na rzecz powódki K. P. (1) , urodzonej dnia (...) w P. , kwo
Czytaj więcej»

IV P 213/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Elblągu

Data orzeczenia: 2017-02-24

Data publikacji: 2017-06-30

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: 1. zgodnie z zasadą, że to sąd zna prawo (iura novit curia), powód nie jest zobowiązany do przytoczenia podstawy prawnej roszczenia. Jeżeli więc z powołanych w pozwie okoliczności faktycznych wynika, że roszczenie jest uzasadnione, to należy je uwzględnić, choćby powód nie wskazał podstawy prawnej roszczenia albo podana przez niego okazała się błędna. 2. Ustalając zadośćuczynienie za doznaną krzywdę w razie uszkodzenia ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia należy wziąć pod uwagę czy wpływają one na zdolność do wykonywania pracy zarobkowej. Utrata możliwości wykonywania pracy w zawodzie jest szczególnie dolegliwa. Posiadanie zawodu i wykonywanie pracy zawodowej jest istotnym elementem życia człowieka, wiąże się nie tylko z zapewnieniem źródła utrzymania, ale także z czerpaniem satysfakcji z wykonywanej pracy, rozwoju osobistego, kontaktami z innymi ludźmi - niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania jednostki.
Sygn. akt IV P 213/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 lutego 2017 roku Sąd Rejonowy w Elblągu, IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Grażyna Dąbrowska-Furman Protokolant: stażysta Dominika Krzyżniewska po rozpoznaniu w dniu 10 lutego 2017 roku w Elblągu na rozprawie sprawy z powództwa Z. K. przeciwko Odlewni (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w E. z udziałem interwenienta ubocznego (...) spółki akcyjnej z siedzibą w S.
Czytaj więcej»

II K 843/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Elblągu

Data orzeczenia: 2017-05-26

Data publikacji: 2017-06-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt II K 843/15 UZASADNIENIE W oparciu o zgormadzony w toku postępowania i ujawniony na rozprawie głównej materiał dowodowy Sąd ustalił następujący stan faktyczny: I. P. (1) i J. P. są byłymi małżonkami. W czasie trwania małżeństwa prowadzili wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej. Wszystkimi sprawami finansowymi związanymi z prowadzoną działalnością gospodarczą zajmował się J. P. . Obsługą rachunkową obojga małżonków zajmowało się biuro rachunkowe prowadzone przez U. S.
Czytaj więcej»

III RC 741/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Elblągu

Data orzeczenia: 2017-06-07

Data publikacji: 2017-07-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: zasądza alimenty w podwyższonej wysokości
Sygn. akt III RC 741/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 07 czerwca 2017 roku Sąd Rejonowy w Elblągu w III Wydziale Rodzinnym i Nieletnich w następującym składzie : Przewodniczący : SSR Anna Nowosielska Protokolant : sekr. sąd. Małgorzata Baur po rozpoznaniu w dniu 31 maja 2017 roku w Elblągu , na rozprawie sprawy z powództwa M. M. (1) przeciwko S. M. o podwyższenie alimentów I . zasądza od pozwanego S. M. na rzecz powoda M. M. (1) alimenty w podwyższonej wysokości w kwotach po 700
Czytaj więcej»

II K 255/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Elblągu

Data orzeczenia: 2017-06-05

Data publikacji: 2017-07-13

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt II K 255/17 UZASADNIENIE M. G. został skazany prawomocnymi wyrokami: Sądu Rejonowego w Elblągu z dnia 19 sierpnia 2014 roku w sprawie II K (...) na karę łączną 2 lat pozbawienia wolności. (dowód: dane o karalności – k.18-21, odpis wyroku – k.5-16 akt II K (...) ) Sądu Rejonowego w Elblągu z dnia 03 grudnia 2014 roku w sprawie II K (...) na kare łączną 12 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cel społeczny w wymiarze 30 godzin miesi
Czytaj więcej»

V GC 987/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Elblągu

Data orzeczenia: 2016-03-07

Data publikacji: 2017-06-19

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt V GC 987/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 marca 2016 roku Sąd Rejonowy w Elblągu V Wydział Gospodarczy w składzie następującym: Przewodniczący- SSR Marlena Brzozowska Protokolant- stażysta J. T. po rozpoznaniu w dniu 7 marca 2016 roku w Elblągu na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółki Akcyjnej we W. przeciwko P. S. o zapłatę oddala powództwo UZASADNIENIE Powódka (...) Spółka Akcyjna we W. domagała się wydania nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawc
Czytaj więcej»

II K 225/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Elblągu

Data orzeczenia: 2017-04-28

Data publikacji: 2017-06-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt II K 225/17 UZASADNIENIE W oparciu o zgromadzony w toku postępowania i ujawniony na rozprawie głównej materiał dowodowy Sąd ustalił następujący stan faktyczny: W dniu 17 stycznia 2017 r. funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji dokonali przeszukania pomieszczeń mieszkalnych na ul. (...) św. J. 18/20 zajmowanych przez W. K. (1) . W toku czynności w lodówce znaleziono pojemnik plastikowy z zawartością dwóch worków foliowych z sproszkowaną białą substancją, a w górnych szafkach kuchni ni
Czytaj więcej»