Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
184

II K 540/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Elblągu

Data orzeczenia: 2017-06-19

Data publikacji: 2017-06-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt II K 540/16 I.U Z A S A D N I E N I E Na podstawie art. 423 § 1a k.p.k. zakres uzasadnienia, zgodnie z treścią wniosku złożonego przez Prokuraturę Rejonową w Elblągu, ograniczony został do rozstrzygnięcia o karze. P. K. , G. K. , W. K. (1) oraz B. W. oskarżeni zostali o to, że: 1 w dniu 22 marca 2016 roku w E. na terenie stacji paliw S. przy ul. (...) . D. 132 działając wspólnie i w porozumieniu dokonali pobicia B. R. w ten sposób, że poprzez zadawanie uderzeń drewnianymi pałkami, pięś
Czytaj więcej»

II K 587/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Elblągu

Data orzeczenia: 2016-10-07

Data publikacji: 2016-11-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt II K 587/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 07 października 2016 roku Sąd Rejonowy w Elblągu w II Wydziale w składzie: Przewodniczący: SSR Patrycja Wojewódka Protokolant: sekr. sąd. Sebastian Szymański przy udziale Prokuratora Rejonowego w Elblągu - --- po rozpoznaniu w dniach 14.09.2016 r., 07.10.2016 r. sprawy: M. B. c. A. i E. , z d. R. ur. (...) w E. , oskarżonej o to, że: w dniu 17 czerwca 2016 roku w E. na ul. (...) , umyślnie naruszyła zasady bezpieczeństwa w ruch
Czytaj więcej»

II K 710/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Elblągu

Data orzeczenia: 2017-12-29

Data publikacji: 2018-01-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt II K 710/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 grudnia 2017 roku Sąd Rejonowy w Elblągu w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR Patrycja Wojewódka Protokolant: st. sekr. sąd. Anna Kazaniecka przy udziale Prokuratora Rejonowego w Elblągu ---- po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 04.12.2017 r., 29.12.2017r., sprawy: S. B. s. J. i C. , z d. K. ur. (...) w E. oskarżonego o to, że: w okresie od 12 kwietnia 2016 roku do dnia 05 sierpnia 2017 roku w E. znęcał się p
Czytaj więcej»

II K 593/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Elblągu

Data orzeczenia: 2017-03-22

Data publikacji: 2017-04-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt II K 593/16 UZASADNIENIE W oparciu o zgromadzony w toku postępowania i ujawniony na rozprawie głównej materiał dowodowy Sąd ustalił następujący stan faktyczny: H. S. i M. S. są małżeństwem. Mieszkają w miejscowości L. wraz z synem R. S. . W (...) syn ich skończył 18 lat. Jednakże pomimo uzyskania przez niego pełnoletniości oboje rodzice wciąż starają się sprawować nad nim opiekę – przede wszystkim z tego powodu, iż w ich ocenie już w tak młodym wieku syn nadużywa alkoholu, przez co jes
Czytaj więcej»

II K 719/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Elblągu

Data orzeczenia: 2017-06-30

Data publikacji: 2017-08-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt II K 719/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 czerwca 2017 roku Sąd Rejonowy w Elblągu II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Patrycja Wojewódka Protokolant: st. sekr. sąd. Anna Kazaniecka przy udziale Prokuratora Ośrodka Zamiejscowego Prokuratury Rejonowej w Ostródzie z siedzibą w Morągu – T. D. po rozpoznaniu w dniach 25.11.2016 r., 19.12.2016 r., 03.02.2017 r., 20.03.2017r., 10.05.2017 r., 07.06.2017 r., 28.06.2017 r. sprawy G. K. s. M. i J. z d. S. , ur. (
Czytaj więcej»

II K 710/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Elblągu

Data orzeczenia: 2018-01-22

Data publikacji: 2018-02-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

gg Sygn. akt II K 710/17 UZASADNIENIE W oparciu o zgromadzony w toku postępowania i ujawniony na rozprawie głównej materiał dowodowy Sąd ustalił następujący stan faktyczny: S. B. ma 65 lat, jest żonaty, ma dorosłego syna. Wraz z żoną zamieszkiwał w P. , jednakże około 5 lat temu - z uwagi na stan (...) i konieczność zapewnienia jej opieki - przeprowadził się do niej do E. na ul. (...) . Co prawda C. B. ma jeszcze dwoje dzieci, jednakże żadne z nich, z uwagi na stan zdrowia, nie jest w stanie zaj
Czytaj więcej»

II K 745/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Elblągu

Data orzeczenia: 2016-11-28

Data publikacji: 2017-01-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II K 745/16 UZASADNIENIE W oparciu o zgromadzony w toku postępowania i ujawniony na rozprawie głównej materiał dowodowy Sąd ustalił następujący stan faktyczny: Wyrokiem Sądu Rejonowego w Elblągu z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie II K 225/16 S. C. został skazany za przestępstwo z art. 207 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności. Na podstawie art. 41a § kk Sąd orzekł wobec S. C. środek karny w postaci nakazu opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdz
Czytaj więcej»

II K 741/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Elblągu

Data orzeczenia: 2015-11-25

Data publikacji: 2015-12-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt II K 741/15 UZASADNIENIE Na mocy art. 424 § 3 kpk w zw. z art. 423 § 1a kpk , mając na względzie treść złożonego wniosku o uzasadnienie wyroku Sąd ograniczył zakres uzasadnienia do wyjaśnienia podstawy prawnej wyroku oraz rozstrzygnięć o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu. Oskarżona E. F. ma 41 lat, posiada wykształcenie wyższe, z zawodu jest geodetą. Zatrudniona jest w Urzędzie Miejskim w E. na stanowisku inspektora z wynagrodzeniem 2.000 zł miesięcznie. Oskarżona jest męż
Czytaj więcej»

II K 745/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Elblągu

Data orzeczenia: 2016-11-28

Data publikacji: 2017-01-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II K 745/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 listopada 2016 roku Sąd Rejonowy w Elblągu w II Wydziale w składzie: Przewodniczący: SSR Patrycja Wojewódka Protokolant: st. sekr. sąd. Anna Kazaniecka przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Elblągu – --- po rozpoznaniu w dniu 28.11.2016 r. sprawy: S. C. s. H. i T. z d. R. ur. (...) w E. , oskarżonego o to, że: w okresie od dnia 24 maja 2016 roku do dnia 11 lipca 2016 roku w E. przy ul. (...) nie stosując się do or
Czytaj więcej»

II K 781/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Elblągu

Data orzeczenia: 2018-01-24

Data publikacji: 2018-02-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt II K 781/17 UZASADNIENIE W oparciu o zgromadzony w toku postępowania materiał dowodowy Sąd ustalił następujący stan faktyczny: M. K. w 2017 r. była na wycieczce turystycznej w Turcji. Tam dokonała zakupu odzieży – skarpetek z znakami towarowymi różnych firm z przeznaczeniem na prezenty dla członków rodziny. Kupując je M. K. zdawała sobie sprawę z tego, iż skarpetki są nieoryginalne, opatrzone podrobionymi znakami towarowymi. Z uwagi na fakt, iż prezenty okazały się nietrafione, postano
Czytaj więcej»