Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
186

III RC 830/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Elblągu

Data orzeczenia: 2018-07-25

Data publikacji: 2018-08-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: zasądza alimenty w podwyższonej wysokości
Sygn. akt III RC 830/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 lipca 2018 roku Sąd Rejonowy w Elblągu w III Wydziale Rodzinnym i Nieletnich w następującym składzie : Przewodniczący : SSR Anna Nowosielska Protokolantka : sekr. sąd. Katarzyna Jeszke po rozpoznaniu w dniu 13 lipca 2018 roku w Elblągu , na rozprawie sprawy z powództwa małoletniego K. N. zastępowanego przez matkę A. D. przeciwko M. N. o podwyższenie alimentów I . zasądza od pozwanego M. N. na rzecz małoletniego powoda K. N
Czytaj więcej»

IV P 95/21

wyrok

Sąd Rejonowy w Elblągu

Data orzeczenia: 2022-04-19

Data publikacji: 2022-09-15

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt IV P 95/21 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ E. , dnia 19 kwietnia 2022 r. Sąd Rejonowy w Elblągu IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w następującym składzie: Przewodniczący:sędzia Grażyna Dąbrowska-Furman Protokolant:Dominika Bryl po rozpoznaniu w dniu 19 kwietnia 2022 r. w Elblągu na rozprawie sprawy z powództwa M. K. (1) przeciwko 21 (...) Oddziałowi (...) w E. o uchylenie kary nagany: I uchyla karę nagany nałożoną na powódkę M. K. (2) przez pozwanego 21 (...) Odd
Czytaj więcej»

IV P 139/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Elblągu

Data orzeczenia: 2018-06-22

Data publikacji: 2018-09-18

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Utrata zaufania do pracownika zatrudnionego na kierowniczym stanowisku ze względu na brak realizacji nałożonych na niego planów sprzedaży, może być uzasadnioną przyczyną rozwiązania stosunku pracy na czas nie określony.
Sygn. Akt IV P 139/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 czerwca 2018 r. Sąd Rejonowy w Elblągu Wydział IV Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Sebastian Wojewódka Ławnicy: Kazimierz Marcinkowski, Elwira Karczewska Protokolant: st. sekr. sąd. Mariusz Markowski po rozpoznaniu w dniu 13 czerwca 2018 r. w Elblągu na rozprawie sprawy z powództwa M. B. przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Ż. o przywrócenie
Czytaj więcej»

IV P 173/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Elblągu

Data orzeczenia: 2017-03-24

Data publikacji: 2017-05-22

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: bez tezy
Sygn. akt IV P 173/16 WYROK W I M I E N I U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J Dnia 24 marca 2017 roku Sąd Rejonowy w Elblągu, IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Grażyna Dąbrowska-Furman Protokolant: stażysta Dominika Krzyżniewska po rozpoznaniu w dniu 10 marca 2017 roku w Elblągu na rozprawie sprawy z powództwa P. L. przeciwko (...) P. Technologicznemu w E. o uchylenie kary: I uchyla karę porządkową nagany zastosowaną wobec powoda P. L. przez
Czytaj więcej»

IV P 186/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Elblągu

Data orzeczenia: 2016-05-06

Data publikacji: 2020-10-05

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IV P 186/15 WYROK W I M I E N I U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J Dnia 6 maja 2016 roku Sąd Rejonowy w Elblągu IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Sebastian Wojewódka Protokolant: st. sekr. sądowy Mariusz Markowski po rozpoznaniu w dniu 25 kwietnia 2016 roku w Elblągu sprawy z powództwa R. Z. przeciwko (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w W. o uchylenie kary porządkowej I uchyla karę porządkową nagany nałożoną na powoda
Czytaj więcej»

IV U 28/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Elblągu

Data orzeczenia: 2016-02-29

Data publikacji: 2016-04-13

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Pobieranie emerytury wojskowej przyznanej na podstawie ustawy z dnia 10.12.1993r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin ( tekst jednolity \dz.\u. z 2004r. Nr 8 poz. 66 ze zm.) nie stanowi okoliczności wyłączającej prawo do zasiłku chorobowego po ustaniu tytułu ubezpieczenia ( art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia (...)
Sygn. akt IV U 28/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 lutego 2016 roku Sąd Rejonowy w Elblągu IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Sebastian Wojewódka Protokolant: st. sekr. sądowy Mariusz Markowski po rozpoznaniu w dniu 29 lutego 2016 roku w Elblągu sprawy z odwołania T. K. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w E. 1 z dnia 24 listopada 2015 roku, znak: 520000/603/118901/2015/ZAS-CW; 2 z dnia 04 grudnia 2015 roku,
Czytaj więcej»

IV U 97/18

wyrok

Sąd Rejonowy w Elblągu

Data orzeczenia: 2018-11-07

Data publikacji: 2019-01-04

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Samo dysponowanie prawem własności lokalu udostępnionego do wynajmu nie może stanowić wypełnienia pojęcia wykonywania " pracy zarobkowej" w rozumieniu art. 17 ust 1 ustawy z dnia 25.06.1999r. o świadczeniach pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa
Sygn. akt IV U 97/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 listopada 2018 roku Sąd Rejonowy w Elblągu IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Sebastian Wojewódka Protokolant: st. sekr. sądowy Mariusz Markowski po rozpoznaniu w dniu 31 października 2018 roku w Elblągu sprawy z odwołania M. K. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w E. z dnia 11 lipca 2016 roku, znak: 520400/604/118369/2017-ZAS-CW o zasiłek chorobowy I zmienia
Czytaj więcej»

IV U 294/20

postanowienie

Sąd Rejonowy w Elblągu

Data orzeczenia: 2021-04-22

Data publikacji: 2021-06-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Nie stanowi niedokładności wymagającej sprostowanie w trybie art. 350 par. 1 kpc nie wskazanie w wyroku przyznającym jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy, czy uszczerbek na zdrowiu, w odniesieniu do którego ustala się wysokość odszkodowania, jest stały, czy długotrwały.
Sygn. akt: IV U 294/20 POSTANOWIENIE Dnia 22 kwietnia 2021 roku Sąd Rejonowy w Elblągu, Wydział IV Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący sędzia Grażyna Dąbrowska-Furman po rozpoznaniu w dniu 22 kwietnia 2021 roku w Elblągu na posiedzeniu niejawnym sprawy z odwołania A. O. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w E. o odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy postanawia: oddalić wniosek pozwanego z 15 kwietnia 2021 roku o sprostowanie wyroku Sądu Rejonowego w Elb
Czytaj więcej»

IV U 134/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Elblągu

Data orzeczenia: 2016-02-29

Data publikacji: 2016-04-18

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Brak jest podstaw do pozbawienia ubezpieczonego prawa do świadczeń na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z 30.10.2002r/. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych jeżeli do spowodowania wypadku dołączyły się inne przyczyny niż naruszenie przepisów przez pracownika . W sytuacji zaistnienia dodatkowych (...)
Sygn. akt IV U 134/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 lutego 2016 roku Sąd Rejonowy w Elblągu IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Grażyna Dąbrowska-Furman Protokolant: st. sekr. sąd. Mariusz Markowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 lutego 2016 roku w E. sprawy z odwołania ubezpieczonego J. W. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w E. z dnia 23 grudnia 2014 roku, znak 07- (...) przeciwko Zakładowi Ubezpiec
Czytaj więcej»

IV U 313/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Elblągu

Data orzeczenia: 2017-02-21

Data publikacji: 2017-04-04

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Przesłanka z art. 3 ust. 3 pkt 8 ustawy z 30.10.2002rt. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, "zwykłych czynności związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej" obejmuje wykonywanie zwykłych czynności pozostających w związku funkcjonalnym z prowadzoną pozarolniczą działalnością gospodarczą.
Sygn. akt IV U 313/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 lutego 2017 roku Sąd Rejonowy w Elblągu, IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Grażyna Dąbrowska-Furman Protokolant: stażysta Dominika Krzyżniewska po rozpoznaniu w dniu 21 lutego 2017 roku w Elblągu na rozprawie sprawy z odwołania ubezpieczonego D. S. (1) od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w E. z dnia 7 kwietnia 2016 roku, znak (...) - (...) o zasiłek chorob
Czytaj więcej»