Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
182

V GC 301/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Elblągu

Data orzeczenia: 2015-12-30

Data publikacji: 2016-11-21

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Niewątpliwie trafny jest pogląd prawny, wyrażający ogólną tezę o konieczności naprawienia szkody przez wypłatę odpowiedniej sumy pieniężnej, która powstaje z chwilą wyrządzenia szkody, przy czym obowiązek ten nie jest uzależniony od tego, czy poszkodowany dokonał naprawy i czy w ogóle zamierza ją naprawić. Tak rozumiany obowiązek nie ma (...)
Sygn. akt V GC 301/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 grudnia 2015 roku Sąd Rejonowy w Elblągu V Wydział Gospodarczy w składzie następującym: Przewodniczący- SSR Jarosław Zawrot Protokolant- st. sekr. sąd. Joanna Górska po rozpoznaniu w dniu 30 grudnia 2015 roku na rozprawie sprawy z powództwa M. K. przeciwko Towarzystwu (...) w W. o zapłatę I oddala powództwo co do kwoty 10.041,45 zł (dziesięć tysięcy czterdzieści jeden złotych czterdzieści pięć groszy); II umarza postępowanie
Czytaj więcej»

V GC 451/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Elblągu

Data orzeczenia: 2015-12-30

Data publikacji: 2016-08-16

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Wymagalność roszczenia przewoźnika o zapłatę wynagrodzenia w świetle art. 774 i n. k.c. oraz przewoźnego na podstawie ustawy z 15.11.1984r. Prawo przewozowe (Dz.U.2015.915 j.t.) uzależnione jest przede wszystkim od spełnienia świadczenia wzajemnego (art. 488 k.c.). ( ... ) tego typu postanowienia umowne, które odrywają wymagalność roszczenia (...)
Sygn. akt V GC 451/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 grudnia 2015 roku Sąd Rejonowy w Elblągu V Wydział Gospodarczy w składzie następującym: Przewodniczący- SSR Jarosław Zawrot Protokolant- st.sekr.sądowy J. G. po rozpoznaniu w dniu 30 grudnia 2015 roku w Elblągu na rozprawie sprawy z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w E. przeciwko M. K. o zapłatę I zasądza od pozwanego M. K. na rzecz powódki (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w E. kwotę 1.415
Czytaj więcej»

V GC 558/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Elblągu

Data orzeczenia: 2016-02-22

Data publikacji: 2016-04-22

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt V GC 558/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 lutego 2016 roku Sąd Rejonowy w Elblągu V Wydział Gospodarczy w składzie następującym: Przewodniczący- SSR Marlena Brzozowska Protokolant- stażysta J. T. po rozpoznaniu w dniu 22 lutego 2016 roku w Elblągu na rozprawie sprawy z powództwa H. E. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz powoda H. E. kwotę 7 353,98 zł (siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt trzy złote
Czytaj więcej»

V GC 527/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Elblągu

Data orzeczenia: 2016-06-14

Data publikacji: 2016-08-16

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt V GC 527/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 czerwca 2016 roku Sąd Rejonowy w Elblągu V Wydział Gospodarczy w składzie następującym: Przewodniczący- SSR Marlena Brzozowska Protokolant- stażysta J. T. po rozpoznaniu w dniu 14 czerwca 2016 roku w Elblągu na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w D. przeciwko (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w N. o zapłatę I zasądza od pozwanej (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialności
Czytaj więcej»

V GC 587/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Elblągu

Data orzeczenia: 2015-11-16

Data publikacji: 2016-02-02

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt V GC 587/15 upr WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 listopada 2015 roku Sąd Rejonowy w Elblągu V Wydział Gospodarczy w składzie następującym: Przewodniczący- SSR Marlena Brzozowska Protokolant- stażysta J. T. po rozpoznaniu w dniu 16 listopada 2015 roku w Elblągu na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółki Akcyjnej we W. przeciwko L. W. o zapłatę I zasądza od pozwanego L. W. na rzecz powoda (...) Spółki Akcyjnej we W. kwotę 275,75 zł (dwieście siedemdziesiąt pięć złotych
Czytaj więcej»

V GC 609/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Elblągu

Data orzeczenia: 2015-09-16

Data publikacji: 2015-12-03

trafność 100%

Sygn. akt V GC 609/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 września 2015 roku Sąd Rejonowy w Elblągu V Wydział Gospodarczy w składzie następującym: Przewodniczący- SSR Małgorzata Uszacka Protokolant- sekr. sąd. A. W. po rozpoznaniu w dniu 16 września 2015 roku na rozprawie sprawy z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w E. przeciwko K. S. o zapłatę I oddala powództwo; II zasądza od powódki (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w E. na rzecz pozwanej K. S.
Czytaj więcej»

V GC 614/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Elblągu

Data orzeczenia: 2015-12-14

Data publikacji: 2016-02-02

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt V GC 614/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 grudnia 2015 roku Sąd Rejonowy w Elblągu V Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący SSR Marlena Brzozowska Protokolant stażysta Jolanta Tuzimek po rozpoznaniu w dniu 14 grudnia 2015r. w Elblągu na rozprawie sprawy z powództwa D. P. przeciwko K. G. o zapłatę I zasądza od pozwanej K. G. na rzecz powódki D. P. kwotę 395,75 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt pięć złotych 75/100) wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 30.01
Czytaj więcej»

V GC 654/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Elblągu

Data orzeczenia: 2015-11-09

Data publikacji: 2016-01-05

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt V GC 654/15 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 listopada 2015 roku Sąd Rejonowy w Elblągu V Wydział Gospodarczy w składzie następującym: Przewodniczący- SSR Marlena Brzozowska Protokolant- stażysta J. T. po rozpoznaniu w dniu 9 listopada 2015 roku w Elblągu na rozprawie sprawy z powództwa A. R. przeciwko (...) SA w P. Oddział w Polsce o zapłatę oddala powództwo. UZASADNIENIE Powód A. R. wystąpił z pozwem przeciwko Č. P. 'ovna Spółce Akcyjnej w P. (Czechy) działają
Czytaj więcej»

V GC 798/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Elblągu

Data orzeczenia: 2015-10-30

Data publikacji: 2016-02-02

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt V GC 798/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 października 2015 roku Sąd Rejonowy w Elblągu V Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący SSR Marlena Brzozowska Protokolant stażysta Jolanta Tuzimek po rozpoznaniu w dniu 19 października 2015r. w Elblągu na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółki Akcyjnej w E. przeciwko Z. G. (1) o zapłatę I zasądza od pozwanego Z. G. (2) na rzecz powoda (...) Spółki Akcyjnej w E. kwotę 6.820,00 zł (słownie: sześć tysięcy osiemset dw
Czytaj więcej»

V GC 684/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Elblągu

Data orzeczenia: 2015-12-28

Data publikacji: 2016-03-08

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt V GC 684/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 grudnia 2015 roku Sąd Rejonowy w Elblągu V Wydział Gospodarczy w składzie następującym: Przewodniczący- SSR Marlena Brzozowska Protokolant- stażysta J. T. po rozpoznaniu w dniu 28 grudnia 2015 roku w Elblągu na rozprawie sprawy z powództwa Galeria (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w O. przeciwko W. W. o zapłatę I zasądza od pozwanej W. W. na rzecz powoda Galeria (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w O.
Czytaj więcej»