Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
158

II K 30/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Elblągu

Data orzeczenia: 2017-03-10

Data publikacji: 2017-04-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt II K 30/17 UZASADNIENIE Sąd ustalił, co następuje: P. J. został skazany wyrokami: Sądu Rejonowego w Elblągu z dnia 07 listopada 2000 r. w sprawie (...) za przestępstwo z art. 278 § 1 kk na karę 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na okres próby lat 3; postanowieniem z dnia 9 grudnia 2003 r. zarządzono wykonanie kary pozbawienia wolności; postanowieniem Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 20 października 2005 r. skazany został warunkowo przedterminowo zwoln
Czytaj więcej»

II K 76/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Elblągu

Data orzeczenia: 2017-11-13

Data publikacji: 2017-12-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt II K 76/17 UZASADNIENIE W oparciu o zgromadzony w toku postępowania i ujawniony na rozprawie głównej materiał dowodowy Sąd ustalił następujący stan faktyczny: K. G. ma 30 lat, ma wykształcenie zawodowe. Prowadzi działalność gospodarczą pod firmą (...) ul. (...) w E. , z której uzyskuje miesięczny dochód w wysokości 1.000 zł. K. G. jest kawalerem, nie ma nikogo na utrzymaniu. (dowód: dane o podejrzanym – k.12) W dniu 20 grudnia 2016 r. K. G. wraz z swoimi współpracownikami uczestniczył
Czytaj więcej»

II K 160/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Elblągu

Data orzeczenia: 2017-09-19

Data publikacji: 2017-10-13

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt II K 160/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 września 2017 roku Sąd Rejonowy w Elblągu w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR Patrycja Wojewódka Protokolant: st. sekr. sąd. Anna Kazaniecka przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Elblągu - --- po rozpoznaniu w dniach 22.05.2017 r., 14.06.2017 r., 11.09.2017 r. sprawy K. K. (1) s. K. i I. z d. Ł. , ur. (...) w E. , oskarżonego o to, że: w dniu 07 listopada 2016 roku w E. przy ul. (...) na terenie p
Czytaj więcej»

II K 160/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Elblągu

Data orzeczenia: 2017-09-19

Data publikacji: 2017-10-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt II K 160/17 UZASADNIENIE W oparciu o zgromadzony w toku postępowania i ujawniony na rozprawie głównej materiał dowodowy Sąd ustalił następujący stan faktyczny: P. P. i M. P. byli małżeństwem. Rozstali się we wrześniu 2015 r. Z związku mają małoletnią córkę N. . P. P. pozostaje obecnie w związku z K. K. (1) . Byli małżonkowie nie potrafią się porozumieć odnośnie realizacji przez M. P. kontaktów z córką. Na tym tle wielokrotnie dochodzi między nimi do napięć i sporów. Małoletnia N. P. uc
Czytaj więcej»

II K 165/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Elblągu

Data orzeczenia: 2017-05-15

Data publikacji: 2017-06-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt II K 165/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 maja 2017r. Sąd Rejonowy w Elblągu II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Patrycja Wojewódka Protokolant: st. sekr. sąd. Anna Kazaniecka przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Elblągu - E. B. po rozpoznaniu w dniu 15 maja 2017 r. sprawy M. J. , s. S. i E. zd. L. ur. dnia (...) w E. , oskarżonego o to, że: I. w nieustalonym dniu nie później niż 25 sierpnia 2015 r. w E. wystawił dokument oznaczony tytułem „
Czytaj więcej»

II K 225/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Elblągu

Data orzeczenia: 2017-04-28

Data publikacji: 2017-06-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt II K 225/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 kwietnia 2017 roku Sąd Rejonowy w Elblągu II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Patrycja Wojewódka Protokolant: st. sekr. sąd. Anna Kazaniecka przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Elblągu – A. B. po rozpoznaniu w dniu 28.04.2017 r. sprawy W. K. s. D. E. z d. F. , ur. (...) w E. oskarżonego o to, że: w dniu 17 stycznia 2017 roku w E. usiłował wprowadzić do obrotu znaczne ilości substancji psychotropowyc
Czytaj więcej»

II K 255/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Elblągu

Data orzeczenia: 2017-06-05

Data publikacji: 2017-07-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt II K 255/17 WYROK ŁĄCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 05 czerwca 2017 roku Sąd Rejonowy w Elblągu w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR Patrycja Wojewódka Protokolant: st. sekr. sąd. Anna Kazaniecka przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Elblągu D. J. po rozpoznaniu w dniu 05 czerwca 2017 roku sprawy: M. G. s. S. i I. , z d. R. ur. (...) w E. , skazanego prawomocnymi wyrokami: I Sądu Rejonowego w Elblągu z dnia 19 sierpnia 2014 roku w sprawie (...)
Czytaj więcej»

II K 407/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Elblągu

Data orzeczenia: 2017-10-02

Data publikacji: 2017-11-24

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt II K 407/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 02 października 2017 roku Sąd Rejonowy w Elblągu II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Patrycja Wojewódka Protokolant: st. sekr. sąd. Anna Kazaniecka przy udziale oskarżyciela - przedstawiciela (...) Skarbowego w O. - I. L. po rozpoznaniu w dniach 24.05.2017 r., 21.08.2017 r., 02.10.2017 r. sprawy Z. L. s. Z. i L. , z d. I. ur. (...) w E. , oskarżonego o to, że: w dniu 17 czerwca 2014 roku w lokalu (...) ul. (...) ,
Czytaj więcej»

II K 407/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Elblągu

Data orzeczenia: 2017-10-02

Data publikacji: 2017-12-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt II K 407/15 UZASADNIENIE W oparciu o zgromadzony w toku postępowania i ujawniony na rozprawie głównej materiał dowodowy Sąd ustalił następujący stan faktyczny: (...) s.c. E. B. , E. K. w latach 2013 - 2014 dzierżawiła lokal użytkowy położony w E. na ul. (...) . E. B. i E. K. prowadziły w tym lokalu działalność gastronomiczną - Pizzerię L. . Z uwagi na fakt, że klienci lokalu domagali się wstawienia automatów do gry, W. B. faktycznie zajmujący się prowadzeniem lokalu, skontaktował się z
Czytaj więcej»

II K 410/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Elblągu

Data orzeczenia: 2018-01-15

Data publikacji: 2018-02-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt II K 410/17 UZASADNIENIE W oparciu o zgromadzony w toku postępowania i ujawniony na rozprawie materiał dowodowy Sąd ustalił następujący stan faktyczny: W dniu 04 kwietnia 2016 roku B. B. (1) kupiła od K. M. samochód osobowy marki S. (...) o numerze rejestracyjnym (...) (...) , za ustaloną kwotę 500 złotych. Samochód ten wykorzystywany miał być przy prowadzonej przez B. B. (1) w J. gastronomicznej działalności gospodarczej – do rozwożenia złożonych zamówień. Jednakże z uwagi na jego sta
Czytaj więcej»