Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
183

V GC 654/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Elblągu

Data orzeczenia: 2015-11-09

Data publikacji: 2016-01-05

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt V GC 654/15 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 listopada 2015 roku Sąd Rejonowy w Elblągu V Wydział Gospodarczy w składzie następującym: Przewodniczący- SSR Marlena Brzozowska Protokolant- stażysta J. T. po rozpoznaniu w dniu 9 listopada 2015 roku w Elblągu na rozprawie sprawy z powództwa A. R. przeciwko (...) SA w P. Oddział w Polsce o zapłatę oddala powództwo. UZASADNIENIE Powód A. R. wystąpił z pozwem przeciwko Č. P. 'ovna Spółce Akcyjnej w P. (Czechy) działają
Czytaj więcej»

V GC 676/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Elblągu

Data orzeczenia: 2015-11-18

Data publikacji: 2016-02-02

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt V GC 676/15 upr WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 listopada 2015 roku Sąd Rejonowy w Elblągu V Wydział Gospodarczy w składzie następującym: Przewodniczący- SSR Jarosław Zawrot Protokolant- st. sekr. sąd. J. G. po rozpoznaniu w dniu 18 listopada 2015 roku na rozprawie sprawy z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. przeciwko (...) spółce jawnej w D. , Z. K. (1) , A. K. o zapłatę I oddala powództwo; II zasądza od powódki (...) spółki z ograniczoną od
Czytaj więcej»

II K 741/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Elblągu

Data orzeczenia: 2015-11-25

Data publikacji: 2015-12-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt II K 741/15 UZASADNIENIE Na mocy art. 424 § 3 kpk w zw. z art. 423 § 1a kpk , mając na względzie treść złożonego wniosku o uzasadnienie wyroku Sąd ograniczył zakres uzasadnienia do wyjaśnienia podstawy prawnej wyroku oraz rozstrzygnięć o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu. Oskarżona E. F. ma 41 lat, posiada wykształcenie wyższe, z zawodu jest geodetą. Zatrudniona jest w Urzędzie Miejskim w E. na stanowisku inspektora z wynagrodzeniem 2.000 zł miesięcznie. Oskarżona jest męż
Czytaj więcej»

II K 745/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Elblągu

Data orzeczenia: 2016-11-28

Data publikacji: 2017-01-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II K 745/16 UZASADNIENIE W oparciu o zgromadzony w toku postępowania i ujawniony na rozprawie głównej materiał dowodowy Sąd ustalił następujący stan faktyczny: Wyrokiem Sądu Rejonowego w Elblągu z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie II K 225/16 S. C. został skazany za przestępstwo z art. 207 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności. Na podstawie art. 41a § kk Sąd orzekł wobec S. C. środek karny w postaci nakazu opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdz
Czytaj więcej»

II K 822/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Elblągu

Data orzeczenia: 2016-02-10

Data publikacji: 2016-03-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt II K 822/15 UZASADNIENIE W oparciu o zgromadzony w toku postępowania i ujawniony na rozprawie głównej materiał dowodowy Sąd ustalił następujący stan faktyczny: P. J. urodził się w dniu (...) w E. . Jest synem H. i E. . W dniu 27 marca 2015 roku nie posługiwał się jednakże takimi danymi osobowymi. W tym dniu około godziny 17.00, znajdując się w G. , na lotniczym przejściu granicznym, zgłosił się do kontroli granicznej - na wyjazd z Rzeczpospolitej Polskiej samolotem rejsowym linii lotni
Czytaj więcej»

II K 781/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Elblągu

Data orzeczenia: 2018-01-24

Data publikacji: 2018-02-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt II K 781/17 UZASADNIENIE W oparciu o zgromadzony w toku postępowania materiał dowodowy Sąd ustalił następujący stan faktyczny: M. K. w 2017 r. była na wycieczce turystycznej w Turcji. Tam dokonała zakupu odzieży – skarpetek z znakami towarowymi różnych firm z przeznaczeniem na prezenty dla członków rodziny. Kupując je M. K. zdawała sobie sprawę z tego, iż skarpetki są nieoryginalne, opatrzone podrobionymi znakami towarowymi. Z uwagi na fakt, iż prezenty okazały się nietrafione, postano
Czytaj więcej»

II K 951/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Elblągu

Data orzeczenia: 2017-09-19

Data publikacji: 2017-10-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt II K 951/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 września 2017 roku Sąd Rejonowy w Elblągu w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR Patrycja Wojewódka Protokolant: st. sekr. sąd. Anna Kazaniecka przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Elblągu – J. Ł. po rozpoznaniu w dniach 08.03.2017 r., 10.04.2017 r., 24.05.2017 r., 13.09.2017r. sprawy 1 M. G. s. E. i K. z d. R. ur. (...) w E. 2 W. G. s. R. i H. z d. C. , ur. (...) w E. , oskarżonych o to, że: w dniu
Czytaj więcej»

II K 951/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Elblągu

Data orzeczenia: 2017-10-17

Data publikacji: 2017-10-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt II K 951/16 UZASADNIENIE W oparciu o zgromadzony w toku postępowania i ujawniony na rozprawie głównej materiał dowodowy Sąd ustalił następujący stan faktyczny: M. G. i W. G. na mocy aktu notarialnego z dnia 19.11.2010 r. Rep. A nr 5375/2010 zawiązali spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą (...) Sp. z o.o. z siedzibą w E. . Spółka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego w Olsztynie pod nr (...) . Wysokość kapit
Czytaj więcej»

III RC 25/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Elblągu

Data orzeczenia: 2018-05-23

Data publikacji: 2018-06-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: ustanawia rozdzielność małżeńską majątkową
Sygn. akt III RC 25/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 maja 2018 roku Sąd Rejonowy w Elblągu w III Wydziale Rodzinnym i Nieletnich w następującym składzie : Przewodniczący : Sędzia Sądu Rejonowego Anna Nowosielska Protokolant : stażysta Anna Zboch po rozpoznaniu w dniu 17 marca 2017 roku w Elblągu , na rozprawie sprawy z powództwa A. K. przeciwko P. K. o ustanowienie rozdzielności majątkowej I . ustanawia z dniem 12 stycznia 2018 roku rozdzielność małżeńską majątkową powódki A.
Czytaj więcej»

III RC 128/18

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Elblągu

Data orzeczenia: 2018-07-11

Data publikacji: 2018-10-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: zasądza alimenty od pozwanych na rzecz powoda
Sygn. akt III RC 128/18 WYROK – zaoczny wobec K. J. W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 lipca 2018 roku Sąd Rejonowy w Elblągu w III Wydziale Rodzinnym i Nieletnich w następującym składzie : Przewodnicząca : Sędzia Sądu Rejonowego Anna Nowosielska Protokolant : stażysta Marzena Maj po rozpoznaniu w dniu 11 lipca 2018 roku w Elblągu , na rozprawie sprawy z powództwa Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w E. działającego na rzecz małoletniego O. J. (1) reprezentowanego przez rodz
Czytaj więcej»