Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
184

V GC 987/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Elblągu

Data orzeczenia: 2016-03-07

Data publikacji: 2017-06-19

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt V GC 987/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 marca 2016 roku Sąd Rejonowy w Elblągu V Wydział Gospodarczy w składzie następującym: Przewodniczący- SSR Marlena Brzozowska Protokolant- stażysta J. T. po rozpoznaniu w dniu 7 marca 2016 roku w Elblągu na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółki Akcyjnej we W. przeciwko P. S. o zapłatę oddala powództwo UZASADNIENIE Powódka (...) Spółka Akcyjna we W. domagała się wydania nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawc
Czytaj więcej»

V GC 994/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Elblągu

Data orzeczenia: 2016-05-31

Data publikacji: 2016-08-12

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt V GC 994/15 upr WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 maja 2016 roku Sąd Rejonowy w Elblągu V Wydział Gospodarczy w składzie następującym: Przewodniczący- SSR Marlena Brzozowska Protokolant- stażysta J. T. po rozpoznaniu w dniu 31 maja 2016 roku w Elblągu na rozprawie sprawy z powództwa F. Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty we W. przeciwko M. N. o zapłatę I zasądza od pozwanego M. N. na rzecz powoda F. Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz
Czytaj więcej»

V GC 1047/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Elblągu

Data orzeczenia: 2016-01-11

Data publikacji: 2016-04-04

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt V GC 1047/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 stycznia 2016 roku Sąd Rejonowy w Elblągu V Wydział Gospodarczy w składzie następującym: Przewodniczący- SSR Marlena Brzozowska Protokolant- stażysta J. T. po rozpoznaniu w dniu 11 stycznia 2016 roku w Elblągu na rozprawie sprawy z powództwa (...) Ltd Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w K. przeciwko (...) GRUPA Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w S. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) GRUPA Spółki z ograniczo
Czytaj więcej»

V GCo 24/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Elblągu

Data orzeczenia: 2016-03-18

Data publikacji: 2016-04-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: W ocenie Sądu orzekającego do zgody małżonka na dokonanie przez współmałżonka czynności prawnej kreującej zobowiązanie należy stosować przepisy Kodeksu cywilnego normujące problematykę oświadczeń woli. Zgoda może być zatem wyraźna lub wyrażona w sposób dorozumiany (art. 60 k.c.). Na skutek tego należy przychylić się do poglądu, że w tego (...)
Sygn. akt V GCo 24/16 POSTANOWIENIE Dnia 18 marca 2016r. Sąd Rejonowy w Elblągu, Wydział V Gospodarczy w składzie następującym : Przewodniczący : SSR Jarosław Zawrot po rozpoznaniu w dniu 18 marca 2016 r. w Elblągu na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku wierzyciela K. S. z udziałem małżonki dłużnika K. W. o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika postanawia: 1 nadać klauzulę wykonalności prawomocnemu nakazowi zapłaty Sądu Rejonowego w Elblągu z dnia 9 października 2015r.,
Czytaj więcej»

VIII K 1119/18

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Elblągu

Data orzeczenia: 2019-03-11

Data publikacji: 2019-03-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

I.Sygn. akt VIII K 1119/18 1.0.1. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 1.1. Dnia 11 marca 2019 roku Sąd Rejonowy w Elblągu VIII Wydział Karny w składzie: 1.1.1.Przewodniczący: SSR Krzysztof Chybicki Protokolant: starszy sekretarz sądowy Beata Śliwicka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 grudnia 2018 roku, 23 stycznia 2019 roku oraz w dniu 27 lutego 2019 roku sprawy: G. J. , s. K. i L. , urodzonego (...) w W. , oskarżonego o to, że: w okresie półtora roku od października 2016 roku do dnia
Czytaj więcej»

V GC 798/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Elblągu

Data orzeczenia: 2015-10-30

Data publikacji: 2016-02-02

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt V GC 798/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 października 2015 roku Sąd Rejonowy w Elblągu V Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący SSR Marlena Brzozowska Protokolant stażysta Jolanta Tuzimek po rozpoznaniu w dniu 19 października 2015r. w Elblągu na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółki Akcyjnej w E. przeciwko Z. G. (1) o zapłatę I zasądza od pozwanego Z. G. (2) na rzecz powoda (...) Spółki Akcyjnej w E. kwotę 6.820,00 zł (słownie: sześć tysięcy osiemset dw
Czytaj więcej»

V GC 742/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Elblągu

Data orzeczenia: 2015-09-30

Data publikacji: 2015-12-11

trafność 100%

Sygn. akt V GC 742/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 września 2015 roku Sąd Rejonowy w Elblągu V Wydział Gospodarczy w składzie następującym: Przewodniczący- SSR Małgorzata Uszacka Protokolant- sekr.sądowy A. W. (1) po rozpoznaniu w dniu 30 września 2015 roku w Elblągu na rozprawie sprawy z powództwa H. S. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz powoda H. S. kwotę 1 350,65 zł (jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt z
Czytaj więcej»

II K 272/18

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Elblągu

Data orzeczenia: 2018-08-02

Data publikacji: 2018-08-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt II K 272/18 UZASADNIENIE W oparciu o zgromadzony w toku postępowania i ujawniony na rozprawie głównej materiał dowodowy Sąd ustalił, następujący stan faktyczny: W dniu 15 sierpnia 2017 r. o godz. 20:00 K. K. udał się do swojej matki L. K. zamieszkałej w N. na ul. (...) samochodem osobowym marki M. (...) o nr rej. (...) . Wcześniej około godziny 19.00 zakończył spożywanie alkoholu; łącznie wypił 4 piwa marki S. o pojemności 0,5 litra każde. O godz. 20:15 funkcjonariusze Komendy Powiatow
Czytaj więcej»

II K 272/18

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Elblągu

Data orzeczenia: 2018-08-02

Data publikacji: 2018-08-29

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt II K 272/18 UZASADNIENIE Na podstawie art. 423 § 1a k.p.k. zakres uzasadnienia, zgodnie z treścią wniosku złożonego przez Prokuratora, ograniczony został do rozstrzygnięcia o karze. Wyrokiem Sądu Rejonowego w Elblągu z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie II K 272/18 K. K. został uznany za winnego tego, że w dniu 15 sierpnia 2017 roku w miejscowości N. na ulicy (...) prowadził w ruchu lądowym pojazd mechaniczny marki M. (...) o nr rej. (...) znajdując się w stanie nietrzeźwości tj. posiad
Czytaj więcej»

II K 334/18

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Elblągu

Data orzeczenia: 2018-07-26

Data publikacji: 2018-09-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt II K 334/18 UZASADNIENIE W oparciu o zgromadzony w toku postępowania i ujawniony na rozprawie głównej materiał dowodowy Sąd ustalił następujący stan faktyczny: W dniu 28 października 2017 r. J. C. od godziny 16.00 uczestniczył w imprezie rodzinnej – imieninach teścia. W czasie jej trwania spożywał alkohol w postaci wódki, a potem wypił jeszcze 2-3 drinki. Około godziny 2.30 29 października 2017 r. udał się do domu, pozostawiając na posesji teścia swój samochód R. (...) nr rej. (...) .
Czytaj więcej»